59/192
Home / Colombia 2015 /

Blackwellomyces pseudomilitaris Rio Claro

Cordyceps af militaris RioClaro 2 DW Ms.jpg Coprinus fragilis ThumbnailsBlackwellomyces pseudomilitaris Rio ClaroCoprinus fragilis ThumbnailsBlackwellomyces pseudomilitaris Rio ClaroCoprinus fragilis ThumbnailsBlackwellomyces pseudomilitaris Rio ClaroCoprinus fragilis ThumbnailsBlackwellomyces pseudomilitaris Rio ClaroCoprinus fragilis ThumbnailsBlackwellomyces pseudomilitaris Rio Claro

Blackwellomyces pseudomilitaris growing on a 10+ cm big larva in Rio Claro.