4/192
Home / Colombia 2015 /

Boletellus with yellow pores

Boletellus yellow pores Medellin Ms.jpg Plectania melastomaThumbnailsOrnithidium aureum - Giant Maxillaria plant Plectania melastomaThumbnailsOrnithidium aureum - Giant Maxillaria plant Plectania melastomaThumbnailsOrnithidium aureum - Giant Maxillaria plant Plectania melastomaThumbnailsOrnithidium aureum - Giant Maxillaria plant Plectania melastomaThumbnailsOrnithidium aureum - Giant Maxillaria plant Plectania melastomaThumbnailsOrnithidium aureum - Giant Maxillaria plant

Maybe a Boletellus sp. with yellow tubes, Parque Arvi, Medellin